top of page
CK_business_B.jpg

Zakelijk

 

Het hedendaagse bedrijfsleven wordt geconfronteerd met een veranderende maatschappij, technologische ontwikkelingen, globalisering en internationalisering. Het gebruik van onze competenties verandert daarin mee.

Wanneer uw bedrijf internationaal zaken doet komt u uitdagingen als interculturele communicatie, aanpassingsproblemen en culturele verschillen tegen. De Engelse taal is de basis van alle onderstaande cursussen. Enerzijds omdat de cursussen in het Engels worden verzorgd en de internationale communicatie vrijwel altijd in het Engels plaatsvindt. Anderzijds omdat de kennis van de Engelse taal direct toegepast kan worden. Hierdoor leren deelnemers beter communiceren en op welke wijze zij optimaal met culturele verschillen in uw bedrijf of in contact met stakeholders of klanten kunnen omgaan. De cursus inhoud is een combinatie van actieve werkvormen, praktische voorbeelden, oefeningen en theoretische kennis.

 • Growing a multicultural mindset
  In deze training staan het zakelijk succes in combinatie met de culturele diversiteit centraal. Veel ondernemingen hebben multiculturele teams. Begrip van interculturele communicatie en bewust zijn van culturele verschillen maakt het verschil in de mate van succes. De bewustwording van culturele verschillen, het waarderen van die diversiteit en het aanpassen van het taalgebruik daarop, zal bijdragen aan zowel een betere onderlinge verstandhouding als een betere performance richting opdrachtgevers en stakeholders. Het krijgen van inzicht in drijfveren is een belangrijke voorwaarde om je eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen en waar nodig bij te sturen. Deelnemers leren en oefenen effectiever te communiceren waarbij ze gebruik maken van hun eigen persoonlijke profiel. Een must voor teams die succesvol willen zijn in een internationale context.
 • Cursus Communicatie en Spreekvaardigheid
  De cursus geeft u meer zelfvertrouwen in het spreken van Engels. De speerpunten van de cursus zijn het vloeiender en vlotter kunnen voeren van een inhoudelijk gesprek op uw vakgebied. Deelnemers oefenen tijdens de cursus het uitspreken van moeilijke klanken, woordenschat wordt opgefrist en uitgebreid en grammaticale structuren worden ingeslepen. De deelnemers bekwamen zich ook in het Engels wat nodig is op de werkvloer. Vaardigheden als het uiten van een mening, het maken van een statement, het doen van een voorstel, vragen om verduidelijking of herhaling van een woord of statement zullen gedurende de cursus worden ingeoefend. Deze cursus kan worden aangepast aan de wensen van de klant en het vakgebied.
 • Cursus Interculturele Communicatie
  Welke competenties zijn belangrijk bij het effectief omgaan met mensen met andere achtergronden? Culturele empathie oftewel inlevingsvermogen; houden we bewust rekening met de gevoelens van mensen met een andere achtergrond? Een open houding; hebben we een onbevooroordeelde houding naar andere mensen. Flexibiliteit; vragen we uitleg over de cultuur van een ander? Welke competenties kunnen we ontwikkelen en welke zijn moeilijker aan te leren en dienen we rekening mee te houden tijdens communicatie. We gaan in deze training de competenties ontwikkelen, waardoor de deelnemers beter kunnen inspelen op situaties in onze multiculturele samenleving.
 • Assessments
  De toenemende globalisering maakt dat u vaker klanten en zelfs medewerkers heeft die een andere taal spreken dan Nederlands. De voertaal tijdens vergaderingen, offerte besprekingen en gesprekken zal daardoor vaak het Engels zijn. Zijn uw medewerkers in staat om de internationale contacten te onderhouden. Wilt u weten welk niveau Engels uw medewerkers beheersen? Op basis van het European Framework of Reference (CEFR) worden de deelnemers ingeschaald. Het CEFR onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing van beginner tot near- native. Het CEFR beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing in termen van taalomvang, wat moet je kunnen en taalcomplexiteit, hoe goed moet je het kunnen? Elke deelvaardigheid, spreken, lezen, luisteren en lezen worden ingeschaald op de verschillende niveaus. Tijdens de assessments worden de competenties in kaart gebracht, waarna in overleg een opleidingstraject op maat kan worden ingezet.

Business

 

The corporate world is changing fast. Globalization, technological developments, and internationalization are altering the way companies are expected to do business.

Corporations must be able to adapt to cultural differences and master intercultural communication when competing in the international market.

Because most international communication takes places in the English language, the basis of all offered courses is to achieve fluency in English. Participants will also cultivate skills that can be immediately applied in the workplace. Our courses combine active work forms with practical examples and theory to prepare participants to respond effectively to cultural differences both within a company and amongst clients and stakeholders.

 • Growing a multicultural mindset
  In deze training staan het zakelijk succes in combinatie met de culturele diversiteit centraal. Veel ondernemingen hebben multiculturele teams. Begrip van interculturele communicatie en bewust zijn van culturele verschillen maakt het verschil in de mate van succes. De bewustwording van culturele verschillen, het waarderen van die diversiteit en het aanpassen van het taalgebruik daarop, zal bijdragen aan zowel een betere onderlinge verstandhouding als een betere performance richting opdrachtgevers en stakeholders. Het krijgen van inzicht in drijfveren is een belangrijke voorwaarde om je eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen en waar nodig bij te sturen. Deelnemers leren en oefenen effectiever te communiceren waarbij ze gebruik maken van hun eigen persoonlijke profiel. Een must voor teams die succesvol willen zijn in een internationale context.
 • Cursus Communicatie en Spreekvaardigheid
  De cursus geeft u meer zelfvertrouwen in het spreken van Engels. De speerpunten van de cursus zijn het vloeiender en vlotter kunnen voeren van een inhoudelijk gesprek op uw vakgebied. Deelnemers oefenen tijdens de cursus het uitspreken van moeilijke klanken, woordenschat wordt opgefrist en uitgebreid en grammaticale structuren worden ingeslepen. De deelnemers bekwamen zich ook in het Engels wat nodig is op de werkvloer. Vaardigheden als het uiten van een mening, het maken van een statement, het doen van een voorstel, vragen om verduidelijking of herhaling van een woord of statement zullen gedurende de cursus worden ingeoefend. Deze cursus kan worden aangepast aan de wensen van de klant en het vakgebied.
 • Cursus Interculturele Communicatie
  Welke competenties zijn belangrijk bij het effectief omgaan met mensen met andere achtergronden? Culturele empathie oftewel inlevingsvermogen; houden we bewust rekening met de gevoelens van mensen met een andere achtergrond? Een open houding; hebben we een onbevooroordeelde houding naar andere mensen. Flexibiliteit; vragen we uitleg over de cultuur van een ander? Welke competenties kunnen we ontwikkelen en welke zijn moeilijker aan te leren en dienen we rekening mee te houden tijdens communicatie. We gaan in deze training de competenties ontwikkelen, waardoor de deelnemers beter kunnen inspelen op situaties in onze multiculturele samenleving.
 • Assessments
  De toenemende globalisering maakt dat u vaker klanten en zelfs medewerkers heeft die een andere taal spreken dan Nederlands. De voertaal tijdens vergaderingen, offerte besprekingen en gesprekken zal daardoor vaak het Engels zijn. Zijn uw medewerkers in staat om de internationale contacten te onderhouden. Wilt u weten welk niveau Engels uw medewerkers beheersen? Op basis van het European Framework of Reference (CEFR) worden de deelnemers ingeschaald. Het CEFR onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing van beginner tot near- native. Het CEFR beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing in termen van taalomvang, wat moet je kunnen en taalcomplexiteit, hoe goed moet je het kunnen? Elke deelvaardigheid, spreken, lezen, luisteren en lezen worden ingeschaald op de verschillende niveaus. Tijdens de assessments worden de competenties in kaart gebracht, waarna in overleg een opleidingstraject op maat kan worden ingezet.
bottom of page