top of page
SE.png

Stad & Esch

 

Stad & Esch is een school voor voortgezet onderwijs. Stad & Esch biedt vrijwel alle stromingen binnen het voortgezet onderwijs aan. Carly begeleidt de school bij de invoering van een Leerling Succes Centrum/ Tutoring. 

 

Stad & Esch is a school for secondary education. Stad & Esch offers almost all disciplines within the range of secondary education. Carly advises and helps to set up a Student Success Centre/ Tutoring. 

Dingstede.png

Dingstede

 

Dingstede is een school voor voortgezet onderwijs. Dingstede biedt Mavo, Havo en Atheneum onderwijs. Carly begeleidt de school bij de invoering van een Leerling Succes Centrum/ Tutoring. 

 

Dingstede is a school for secondary education. Dingstede offers Mavo, Havo and Atheneum education. Carly advises and helps to set up a Student Success Centre/ Tutoring. 

Holmwoods.png

Holmwood’s

 

Uitgeverij Holmwood’s ontwikkelt educatieve uitgaven voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Holmwood’s is gespecialiseerd in blended learning. Carly is auteur voor een uit te geven methode voor het voortgezet onderwijs. 

 

Pubilshing company Holmwood’s publishes coursebooks for primary, secondary, and vocational education. Holmwood’s specializes in blended learning. Carly is author of a coursebook for secondary education. 

Bilingualism.png

Bilingualism Matters

 

Bilingualism Matters is opgericht om een brug te creëren tussen onderzoek naar tweetaligheid met de ervaringen van tweetaligheid in de gemeenschap. Het Bilingualism netwerk heeft 30 internationale kantoren. Carly maakt actief deel uit van BM. 

Bilingualism Matters was founded to bridge research on bilingualism with the experience of bilingualism in the community. The BM network includes 30 branches globally. Carly is actively involved in BM. 

 

hamzanwadi.png

Universitas Hamzanwadi, Lombok

 

Deze universiteit in Indonesië heeft inmiddels een meertalig programma toegevoegd aan de vele faculteiten. Carly heeft meerdere lezingen over scaffolding en natuurlijke taalverwerving gegeven.

 

This university in Indonesia has added a multilingual program to its many faculties. Carly delivered several lectures on scaffolding and language development.

akteos.png

Akteos

 

Akteos ondersteunt bedrijven bij hun internationale zaken door het trainen en ontwikkelen van de vaardigheden van hun managers en personeel.

 

Akteos helps global firms to improve their competitiveness worldwide. Each training is adapted to each one who works in a multicultural environment.

chapman-large.png

Chapman University, 
Los Angeles

 

Deze private universiteit biedt onderwijskundige opleidingen die meertaligheid bevorderen en onderzoeken. Chapman fungeert ook als kennisbank voor de vele scholen in de stad op het gebied van meertaligheid. Carly organiseert jaarlijks een studiereis Meertaligheid naar Chapman.

 

This private university offers quite a few educational studies which promote and research

multilingualism. Chapman provides support for the many surrounding schools in the area of multilingualism. Carly organizes a Study Trip Multilingual Education to Chapman yearly.

tennet.png

TenneT

 

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. De verschillende teams van TenneT opereren internationaal. Carly begeleidt medewerkers, leert hen cultuurverschillen te overbruggen en te benutten. Maakt hen bewust van culturele verschillen en ontwikkelt interculturele vaardigheden die nodig bij het werken in een internationaal team.

 

TenneT is a leading European electricity transmission system operator with its main activities in the Netherlands and Germany. TenneT has international teams. Carly advises and trains employees, teaches them to bridge and to exploit cultural differences. Makes them aware of these cultural differences and grows intercultural skills necessary to work in an international team.

mindefensie.png

Ministerie van Defensie

 

Het ministerie van Defensie bestaat uit 7 onderdelen. Het krijgsmachtonderdeel landmacht verzorgt jaarlijks internationale oefeningen voor leerlingen van de VEVA, waarin de Engelse taal wordt gebruikt in een realistische setting. Carly jureert bij deze oefeningen.

 

The Defence Organization has 7 departments. Annually, the land forces organize an international practice tailored for VEVA students, in which students are required to speak English in a realistic setting. Carly has been a member of the jury.

hva_uva.jpeg

HVA/UVA

 

De Hogeschool van Amsterdam biedt educatie vanuit verschillende invalshoeken en disciplines. In verschillende faculteiten wordt met de Universiteit van Amsterdam, bedrijven en instellingen samengewerkt. Carly geeft met regelmaat colleges.

 

Amsterdam University of Applied Sciences offers education in a wide array of fields and disciplines of higher education, in collaboration with University of Amsterdam, companies, organizations. Carly often gives lectures.

sandiego.png

County Office of Education San Diego

 

Deze organisatie is werkzaam in de wijde omtrek van San Diego. Biedt leerplannen, cursussen zoals Guided Language Acquisition Design (GLAD), allerlei materiaal en begeleiding in de scholen.

 

This organisation works in the region around San Diego. It offers long term curriculum plans, courses like Guided Language Acquisition Design (GLAD), all sorts of supplies and coaching on the job for employees of the public sector.

medilex.png

Medilex

 

Medilex is een congresorganisatie, zij organiseren 60 tot 70 conferenties per jaar. Carly geeft lezingen over meertaligheid.

 

Medilex is a conference organisation, they organise 60 to 70 conferences per year. Carly delivers lectures multilingualism.

nuffic.png

Nuffic

 

Een Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Zij regelen seminars, conferenties, voorlichtingen en subsidies. Carly geeft lezingen voor deze organisatie en in nauw betrokken bij het schrijven van onder andere standaarden voor leerkrachten.

 

A Dutch organisation which provides the means for internationalisation in education. They organise seminars, conferences, information and subsidies. Carly delivers lectures and is involved in writing among other things qualification tools for teachers.

Fiers.png

Fiers 

Een vereniging voor protestant christelijk primair onderwijs in de gemeente Coevorden. Carly begeleidt scholen van de stichting.

 

A Christian primary educational foundation in Coevorden. Carly assists schools to implement Early English.

archipel.png

Archipel Primair

 

Een organisatie voor openbaar onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen en Voorst. Carly begeleidt scholen van deze organisatie met de implementatie van vroeg Engels.

 

An organisation of public education in Brummen, Zutphen en Voorst. Carly assists schools to implement Early English.

universitas pendidikan.jpeg

Universitas Pendidikan Indonesia, Java

 

Deze universiteit is ambitieus en is vaak het toneel van internationale conferenties op allerlei vlakken, waaronder Early Childhood onderwijs. Carly adviseert de universiteit op het gebied van meertaligheid.

 

This university is ambitious and often organises international conferences with a variety of input, among other things Early Childhood. Carly advises the university concerning multilingualism.

vivente.png

Vivente

Een vereniging voor protestant christelijk primair onderwijs in de gemeente Zwolle.  Carly begeleidt scholen van de stichting.

 

A Christian primary educational foundation in Zwolle. Carly assists schools to implement Early English.

primenius.png

Primenius

 

Primenius scholen hebben de basis liggen in het christendom. Carly begeleidt scholen van de stichting.

 

Primenius schools are based on the Christian principles. Carly assists schools to implement Early English.

pco.png

PCO Ommen

 

Een vereniging voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Ommen en Dalfsen.  Carly begeleidt scholen van de stichting.

 

A Christian primary educational foundation in Ommen en Dalfsen. Carly assists schools to implement Early English.

iederkindtelt.png

Stichting Ieder kind telt

 

De stichting staat voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.  Carly begeleidt scholen van de stichting.

 

A Christian primary educational foundation in Hellendoorn. Carly assists schools to implement Early English.

skoFlevoVeluwe.png

SKOFV

Scholen van de Scholengroep Katholiek Onderwijs hebben een eigen onderwijskundige identiteit. Carly begeleidt scholen van de scholengroep.

 

Schools of the Scholengroep Katholiek Onderwijs have their own educational identity. Carly assists school to implement Early English.

malmberg.png

Malmberg

Uitgeverij Malmberg ontwikkelt educatieve uitgaven voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Carly is conceptauteur van de methode Join In, een methode voor het basisonderwijs voor Engels van groep 1-8.

 

Publishing company Malmberg publishes methods for educational purposes for primary schools, secondary schools and vocational education. Carly is concept author of Join In, a primary school method for English group 1-8.

earlybird.png

Early Bird

 

Early Bird is een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Early Bird staat bekend om de hoge kwaliteit die zij neer zetten in hun curriculum, ontwikkeling van spel- en lesmaterialen en onderzoeken.  Carly werkt al 13 jaar nauw samen met Early Bird en is betrokken bij ontwikkeling, training en onderzoek.

 

Early Bird is a national centre of excellence for Early English. Early Bird is well-known for its supreme quality which they offer in their curriculum, development of play- and lesson materials and research. Carly has been working for Early Bird for the last 13 years. She is also involved in development of new materials, training and research.

opa.png

OPA

Een organisatie voor openbaaronderwijs in de gemeente Alblasserdam. Carly begeleidt scholen van deze organisatie met de implementatie van vroeg Engels.

 

An organisation of public education in Alblasserdam. Carly helps schools to implement Early English.

elsol.png

El Sol Academy of Arts, 
Los Angeles

El Sol is een “charter” school die haar eigen curriculum ontwerpt. El Sol gebruikt een uniek dual-immersion curriculum. Dit betekent dat leerlingen academische taalvaardigheid opbouwen voor schrijven, lezen en spreken in Engels en Spaans. Carly organiseert jaarlijks een studiereis Meertaligheid naar El Sol.

 

El Sol is a charter school that designs its own curriculum. El Sol uses a unique dual-immersion curriculum that teaches students to read, write and speak in English and Spanish. The aim is an academic proficiency level for both languages. Carly organizes a Study Trip Multilingual Education to El Sol yearly.

california.gif

Lilac school

 

Lilac is een basisschool in de buurt van San Diego waar kinderen tweetalig onderwijs volgen volgens het model side-by-side. Carly bezoekt de school jaarlijks tijdens de studiereis Meertalig Onderwijs die zij organiseert.

 

Lilac is an elementary school in de valley near San Diego. It is a school with a superb bilingual program, model side-by-side. Carly visits the school yearly. The school opens her doors to Dutch participants during their Study Trip Multilingual Education.

Politeknik Negeri Bali.jpeg

Politeknik Negeri, Bali

 

Deze hogeschool ligt op Bali en heeft verschillende faculteiten. Er wordt hard gewerkt aan het tweetalig maken van de afdeling International Business &Commerce. Carly adviseert de universiteit op het gebied van meertaligheid.

 

Politeknik Negeri is a leading vocational institution in Bali. It provides different fields of study. It is working hard to teach their International Business & Commerce minor in English. Carly advises the university concerning multilingualism.

educentrum.png

Stichting Educatief Centrum

 

De stichting verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Carly begeleidt medewerkers op het kinderdagverblijf met de invoering van Benny’s Playground.

 

This organisation offers child day care for children between 0-13 years old. Carly trains the employees at the day care centre, helps them to implement Benny’s Playground.

califsanmarcos.png

California State University

Een universiteit in de buurt van San Diego. Carly bezoekt elk jaar het College of Education, Health & Human Services, afdeling meertalig onderwijs. Carly organiseert jaarlijks een studiereis Meertaligheid naar California State University.

 

A university dedicated to preparing future leaders near San Diego.  Carly visits the College of Education, Health & Human Services, department multilingual education every year.

DC218AD9-89E2-4857-A2C8-6C6B6AE1E232.png

PCPO De Meent

 

Een vereniging voor protestant christelijk primair onderwijs in de gemeente Elburg.  Carly begeleidt scholen van de stichting.

 

A Christian primary educational foundation in Elburg. Carly helps schools to implement Early English.

Simenco.png

Simenco

 

Simenco ontwikkelt en begeleidt serious games; innovatieve simulaties voor educatieve toepassingen en veranderingsprocessen. Carly werkt samen met Simenco aan de ontwikkeling van een game voor STREAM. 

 

Simenco develops and supports serious games, innovative simulations for educational purposes and transformation processes. The collaboration with Carly is all about the development of a new game for STREAM.

Hannah.png

Scholengroep Hannah

 

De christelijke vereniging Hannah bestaat uit 12 scholen voor primair onderwijs. Carly begeleidt scholen van de scholengroep m.b.t. vroeg Engels, IPC en internationalisering. 

 

Hannah is a Christian educational foundation. The foundation has 12 schools. Carly assists schools to implement Early English, IPC and internationalization. 

bottom of page