top of page
CK_educationDEF-logo.jpg

Educatie

 

In het onderwijs kennen we een aantal belangrijke dimensies zoals: wereldburgerschap, internationalisering, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze dimensies zorgen voor het activeren van de bewustwording bij leerlingen dat zij verbonden zijn met de rest van de wereld en de rol die ze daarin vervullen.

Het is daarom ook niet voor niets dat “kennis aandragen die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen”, centraal staat in Onderwijs 2032.

 

Vreemdetalenonderwijs is de manier om deze dimensies te verbinden. Het spreken van dezelfde taal zorgt voor communicatie, begrip en bewust worden van verschillen. De competenties die aansluiten bij de 21st Century Skills worden gestimuleerd.

 

Onderstaande cursussen bieden vele mogelijkheden; van invoering en implementatie van vroeg vreemdetalenonderwijs, taalbeleid en didactiek tot vakoverstijgend onderwijs.

 • Growing a multicultural mindset
  In deze training staan het zakelijk succes in combinatie met de culturele diversiteit centraal. Veel ondernemingen hebben multiculturele teams. Begrip van interculturele communicatie en bewust zijn van culturele verschillen maakt het verschil in de mate van succes. De bewustwording van culturele verschillen, het waarderen van die diversiteit en het aanpassen van het taalgebruik daarop, zal bijdragen aan zowel een betere onderlinge verstandhouding als een betere performance richting opdrachtgevers en stakeholders. Het krijgen van inzicht in drijfveren is een belangrijke voorwaarde om je eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen en waar nodig bij te sturen. Deelnemers leren en oefenen effectiever te communiceren waarbij ze gebruik maken van hun eigen persoonlijke profiel. Een must voor teams die succesvol willen zijn in een internationale context.
 • Cursus Communicatie en Spreekvaardigheid
  De cursus geeft u meer zelfvertrouwen in het spreken van Engels. De speerpunten van de cursus zijn het vloeiender en vlotter kunnen voeren van een inhoudelijk gesprek op uw vakgebied. Deelnemers oefenen tijdens de cursus het uitspreken van moeilijke klanken, woordenschat wordt opgefrist en uitgebreid en grammaticale structuren worden ingeslepen. De deelnemers bekwamen zich ook in het Engels wat nodig is op de werkvloer. Vaardigheden als het uiten van een mening, het maken van een statement, het doen van een voorstel, vragen om verduidelijking of herhaling van een woord of statement zullen gedurende de cursus worden ingeoefend. Deze cursus kan worden aangepast aan de wensen van de klant en het vakgebied.
 • Cursus Interculturele Communicatie
  Welke competenties zijn belangrijk bij het effectief omgaan met mensen met andere achtergronden? Culturele empathie oftewel inlevingsvermogen; houden we bewust rekening met de gevoelens van mensen met een andere achtergrond? Een open houding; hebben we een onbevooroordeelde houding naar andere mensen. Flexibiliteit; vragen we uitleg over de cultuur van een ander? Welke competenties kunnen we ontwikkelen en welke zijn moeilijker aan te leren en dienen we rekening mee te houden tijdens communicatie. We gaan in deze training de competenties ontwikkelen, waardoor de deelnemers beter kunnen inspelen op situaties in onze multiculturele samenleving.
 • Assessments
  De toenemende globalisering maakt dat u vaker klanten en zelfs medewerkers heeft die een andere taal spreken dan Nederlands. De voertaal tijdens vergaderingen, offerte besprekingen en gesprekken zal daardoor vaak het Engels zijn. Zijn uw medewerkers in staat om de internationale contacten te onderhouden. Wilt u weten welk niveau Engels uw medewerkers beheersen? Op basis van het European Framework of Reference (CEFR) worden de deelnemers ingeschaald. Het CEFR onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing van beginner tot near- native. Het CEFR beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing in termen van taalomvang, wat moet je kunnen en taalcomplexiteit, hoe goed moet je het kunnen? Elke deelvaardigheid, spreken, lezen, luisteren en lezen worden ingeschaald op de verschillende niveaus. Tijdens de assessments worden de competenties in kaart gebracht, waarna in overleg een opleidingstraject op maat kan worden ingezet.

Education

 

There are several dimensions that are changing the way we should approach education, including themes such as world citizenship, internationalization, self-dependence, and responsibility. Students are increasingly becoming aware of the ways in which they are connected to the rest of the world and the role they play in it.

The Dutch Ministry for Education, Culture, and Science has made several recommendations as to how we can better prepare students for the future. In the Ministry’s Education 2032 platform, they state that we should, “bring knowledge which pupils need to better understand the world and to be able to make a contribution.”

Early Language education prepares students to engage in a global society through the development of 21st century skills. Sharing a common language allows for communication across cultures while also helping to cultivate an understanding of each other’s differences and commonalities.

We offer an array of courses to help you prepare your students, covering the implementation of Early Language Learning, language policy, and the didactics of cross-curricular education.

 • Growing a multicultural mindset
  In deze training staan het zakelijk succes in combinatie met de culturele diversiteit centraal. Veel ondernemingen hebben multiculturele teams. Begrip van interculturele communicatie en bewust zijn van culturele verschillen maakt het verschil in de mate van succes. De bewustwording van culturele verschillen, het waarderen van die diversiteit en het aanpassen van het taalgebruik daarop, zal bijdragen aan zowel een betere onderlinge verstandhouding als een betere performance richting opdrachtgevers en stakeholders. Het krijgen van inzicht in drijfveren is een belangrijke voorwaarde om je eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen en waar nodig bij te sturen. Deelnemers leren en oefenen effectiever te communiceren waarbij ze gebruik maken van hun eigen persoonlijke profiel. Een must voor teams die succesvol willen zijn in een internationale context.
 • Cursus Communicatie en Spreekvaardigheid
  De cursus geeft u meer zelfvertrouwen in het spreken van Engels. De speerpunten van de cursus zijn het vloeiender en vlotter kunnen voeren van een inhoudelijk gesprek op uw vakgebied. Deelnemers oefenen tijdens de cursus het uitspreken van moeilijke klanken, woordenschat wordt opgefrist en uitgebreid en grammaticale structuren worden ingeslepen. De deelnemers bekwamen zich ook in het Engels wat nodig is op de werkvloer. Vaardigheden als het uiten van een mening, het maken van een statement, het doen van een voorstel, vragen om verduidelijking of herhaling van een woord of statement zullen gedurende de cursus worden ingeoefend. Deze cursus kan worden aangepast aan de wensen van de klant en het vakgebied.
 • Cursus Interculturele Communicatie
  Welke competenties zijn belangrijk bij het effectief omgaan met mensen met andere achtergronden? Culturele empathie oftewel inlevingsvermogen; houden we bewust rekening met de gevoelens van mensen met een andere achtergrond? Een open houding; hebben we een onbevooroordeelde houding naar andere mensen. Flexibiliteit; vragen we uitleg over de cultuur van een ander? Welke competenties kunnen we ontwikkelen en welke zijn moeilijker aan te leren en dienen we rekening mee te houden tijdens communicatie. We gaan in deze training de competenties ontwikkelen, waardoor de deelnemers beter kunnen inspelen op situaties in onze multiculturele samenleving.
 • Assessments
  De toenemende globalisering maakt dat u vaker klanten en zelfs medewerkers heeft die een andere taal spreken dan Nederlands. De voertaal tijdens vergaderingen, offerte besprekingen en gesprekken zal daardoor vaak het Engels zijn. Zijn uw medewerkers in staat om de internationale contacten te onderhouden. Wilt u weten welk niveau Engels uw medewerkers beheersen? Op basis van het European Framework of Reference (CEFR) worden de deelnemers ingeschaald. Het CEFR onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing van beginner tot near- native. Het CEFR beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing in termen van taalomvang, wat moet je kunnen en taalcomplexiteit, hoe goed moet je het kunnen? Elke deelvaardigheid, spreken, lezen, luisteren en lezen worden ingeschaald op de verschillende niveaus. Tijdens de assessments worden de competenties in kaart gebracht, waarna in overleg een opleidingstraject op maat kan worden ingezet.
bottom of page