CK_educationDEF-logo.jpg

Educatie

 

In het onderwijs kennen we een aantal belangrijke dimensies zoals: wereldburgerschap, internationalisering, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze dimensies zorgen voor het activeren van de bewustwording bij leerlingen dat zij verbonden zijn met de rest van de wereld en de rol die ze daarin vervullen.

Het is daarom ook niet voor niets dat “kennis aandragen die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen”, centraal staat in Onderwijs 2032.

 

Vreemdetalenonderwijs is de manier om deze dimensies te verbinden. Het spreken van dezelfde taal zorgt voor communicatie, begrip en bewust worden van verschillen. De competenties die aansluiten bij de 21st Century Skills worden gestimuleerd.

 

Onderstaande cursussen bieden vele mogelijkheden; van invoering en implementatie van vroeg vreemdetalenonderwijs, taalbeleid en didactiek tot vakoverstijgend onderwijs.

Basiscursus Vroeg Vreemdetalenonderwijs


Tijdens deze cursus staan eigen Engelse taalvaardigheid, vakdidactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs centraal. De deelnemers werken aan uitspraak, grammatica, zinsopbouw en het Engels wat nodig is om lessen goed te kunnen geven in het basisonderwijs. De input gaat uit van dagelijks algemeen taalgebruik. Tevens leren de deelnemers de didactiek van natuurlijke taalverwerving toe te passen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Gevorderdencursus Vroeg Vreemdetalenonderwijs


In deze cursus staan eigen taalvaardigheid en vakoverstijgend Engels geven centraal. De deelnemers werken aan uitspraak, grammatica, zinsconstructies, het Engels wat nodig is om de lessen van de zaakvakken goed te kunnen geven in het basisonderwijs. De input gaat uit van cognitieve academische taalvaardigheid. Tevens leren de deelnemers de didactiek van het vakoverstijgend les geven, Content Language Integrated Learning (CLIL) toe te passen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Coördinator Cursus Vroeg Vreemdetalenonderwijs


Deze cursus biedt toekomstige vroeg vreemdetalenonderwijs coördinatoren handvatten om de centrale rol als coördinator te vervullen. Verschillende onderwerpen worden behandeld; de rol als coach, de taken van een coördinator, het beleidsplan en de leerlijn schrijven. Tevens zoomt de cursus in op de kennis, inhoud en didactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs zodat zij de kwaliteit van het vroeg vreemdetalenonderwijs op uw school kunnen borgen en bewaken. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.
Cursus Engels op uw kinderdagverblijf


Pedagogisch medewerkers krijgen in deze opleiding handvatten om Engels te verzorgen op het kinderdagverblijf. De cursus, Benny’s Playground is ontwikkeld door Early Bird. Het programma introduceert een pop genaamd Benny, hij speelt spelletjes en zingt liedjes in het Engels met de kinderen. De pedagogisch medewerkers worden geschoold in het Engels wat nodig is om Benny op een juiste manier in te zetten. Tijdens de cursus zal de focus liggen op het oefenen van praktische hanteerbare activiteiten en Engels zodat de deelnemers direct aan de slag kunnen. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en coaching op de werkvloer.
Lesbezoeken, coaching op maat


Individuele coaching is een cruciaal onderdeel tijdens het invoeren van een nieuwe ontwikkeling. Gedurende de invoering van een vernieuwing is het niet alleen van belang scholing aan te bieden. Het is erg belangrijk dat elke cursist naast de training in groepsverband, tijdens een invoeringstraject, een eigen ontwikkeling doormaakt. Het inzicht krijgen in ontwikkelpunten is van grote invloed op het functioneren. Verschillende observaties en verbetersuggesties brengen de cursist verder in zijn/ haar ontwikkeling, leerdoelen en uitdagingen zullen eerder worden gehaald. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat de deelnemers zelfverzekerder zullen zijn in het geven van lessen in het Engels. De lesbezoeken worden positief ervaren en zijn zeer effectief.
Content Language Integrated Learning (CLIL) cursus


Deelnemers leren in deze cursus alle facetten van CLIL. De focus ligt op het geven van een vakoverstijgende les in het Engels. Hoe geef ik bijvoorbeeld een goede aardrijkskundeles in het Engels? Onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus zijn: de principes en voordelen van CLIL, voorwaarden aan en het maken van een CLIL-les en het ontwikkelen van dagelijks algemeen taalgebruik naar meer academisch taalgebruik bij leerlingen. Deelnemers doen kennis op van de 21st Century Skills. Ze verkrijgen vaardigheid in het effectief gebruiken van leer strategieën voor differentiatie om zo de ontwikkeling van academisch taalgebruik te bevorderen.
Workshops


Carly Klein, Building Language & Culture biedt verschillende workshops aan. Een kleine greep uit het aanbod: Content Language Integrated Learning (CLIL); deze workshop introduceert CLIL. Wat is CLIL? Wat zijn de taal- en vakinhoudelijke doelen? Welke stappen moeten we nemen? Hoe implementeren we CLIL in ons curriculum? Didactiek en lesmateriaal; de deelnemers leren tijdens deze workshop de theorie achter de natuurlijke taalverwerving, krijgen inzichg in welke leer strategieën leerlingen gebruiken. Hoe kunnen we dan ons lesmateriaal anders inzetten en benutten? Taalbeleid; deze workshop geeft inzicht in het schrijven van een taal beleidsplan en leerplan. Hoe geven we vorm aan internationalisering? Hoe benutten we onze samenwerkingsverbanden? Coöperatief leren; de deelnemers leren coöperatieve activerende werkvormen op een juiste manier in te zetten zodat alle leerlingen betekenis vol kunnen leren en presteren en van elkaar kunnen leren. Hoe zorg ik ervoor dat iedereen betrokken is en leert? Hoe zorg ik ervoor dat elke leerling het beste tot zijn recht komt? Alle workshops kunnen natuurlijk op maat worden gemaakt voor de verschillende onderwijsconcepten.

Education

 

There are several dimensions that are changing the way we should approach education, including themes such as world citizenship, internationalization, self-dependence, and responsibility. Students are increasingly becoming aware of the ways in which they are connected to the rest of the world and the role they play in it.

The Dutch Ministry for Education, Culture, and Science has made several recommendations as to how we can better prepare students for the future. In the Ministry’s Education 2032 platform, they state that we should, “bring knowledge which pupils need to better understand the world and to be able to make a contribution.”

Early Language education prepares students to engage in a global society through the development of 21st century skills. Sharing a common language allows for communication across cultures while also helping to cultivate an understanding of each other’s differences and commonalities.

We offer an array of courses to help you prepare your students, covering the implementation of Early Language Learning, language policy, and the didactics of cross-curricular education.

Basiscursus Vroeg Vreemdetalenonderwijs


Tijdens deze cursus staan eigen Engelse taalvaardigheid, vakdidactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs centraal. De deelnemers werken aan uitspraak, grammatica, zinsopbouw en het Engels wat nodig is om lessen goed te kunnen geven in het basisonderwijs. De input gaat uit van dagelijks algemeen taalgebruik. Tevens leren de deelnemers de didactiek van natuurlijke taalverwerving toe te passen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Gevorderdencursus Vroeg Vreemdetalenonderwijs


In deze cursus staan eigen taalvaardigheid en vakoverstijgend Engels geven centraal. De deelnemers werken aan uitspraak, grammatica, zinsconstructies, het Engels wat nodig is om de lessen van de zaakvakken goed te kunnen geven in het basisonderwijs. De input gaat uit van cognitieve academische taalvaardigheid. Tevens leren de deelnemers de didactiek van het vakoverstijgend les geven, Content Language Integrated Learning (CLIL) toe te passen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten.
Coördinator Cursus Vroeg Vreemdetalenonderwijs


Deze cursus biedt toekomstige vroeg vreemdetalenonderwijs coördinatoren handvatten om de centrale rol als coördinator te vervullen. Verschillende onderwerpen worden behandeld; de rol als coach, de taken van een coördinator, het beleidsplan en de leerlijn schrijven. Tevens zoomt de cursus in op de kennis, inhoud en didactiek van vroeg vreemdetalenonderwijs zodat zij de kwaliteit van het vroeg vreemdetalenonderwijs op uw school kunnen borgen en bewaken. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.
Cursus Engels op uw kinderdagverblijf


Pedagogisch medewerkers krijgen in deze opleiding handvatten om Engels te verzorgen op het kinderdagverblijf. De cursus, Benny’s Playground is ontwikkeld door Early Bird. Het programma introduceert een pop genaamd Benny, hij speelt spelletjes en zingt liedjes in het Engels met de kinderen. De pedagogisch medewerkers worden geschoold in het Engels wat nodig is om Benny op een juiste manier in te zetten. Tijdens de cursus zal de focus liggen op het oefenen van praktische hanteerbare activiteiten en Engels zodat de deelnemers direct aan de slag kunnen. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en coaching op de werkvloer.
Lesbezoeken, coaching op maat


Individuele coaching is een cruciaal onderdeel tijdens het invoeren van een nieuwe ontwikkeling. Gedurende de invoering van een vernieuwing is het niet alleen van belang scholing aan te bieden. Het is erg belangrijk dat elke cursist naast de training in groepsverband, tijdens een invoeringstraject, een eigen ontwikkeling doormaakt. Het inzicht krijgen in ontwikkelpunten is van grote invloed op het functioneren. Verschillende observaties en verbetersuggesties brengen de cursist verder in zijn/ haar ontwikkeling, leerdoelen en uitdagingen zullen eerder worden gehaald. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat de deelnemers zelfverzekerder zullen zijn in het geven van lessen in het Engels. De lesbezoeken worden positief ervaren en zijn zeer effectief.
Content Language Integrated Learning (CLIL) cursus


Deelnemers leren in deze cursus alle facetten van CLIL. De focus ligt op het geven van een vakoverstijgende les in het Engels. Hoe geef ik bijvoorbeeld een goede aardrijkskundeles in het Engels? Onderwerpen die aanbod komen tijdens de cursus zijn: de principes en voordelen van CLIL, voorwaarden aan en het maken van een CLIL-les en het ontwikkelen van dagelijks algemeen taalgebruik naar meer academisch taalgebruik bij leerlingen. Deelnemers doen kennis op van de 21st Century Skills. Ze verkrijgen vaardigheid in het effectief gebruiken van leer strategieën voor differentiatie om zo de ontwikkeling van academisch taalgebruik te bevorderen.
Workshops


Carly Klein, Building Language & Culture biedt verschillende workshops aan. Een kleine greep uit het aanbod: Content Language Integrated Learning (CLIL); deze workshop introduceert CLIL. Wat is CLIL? Wat zijn de taal- en vakinhoudelijke doelen? Welke stappen moeten we nemen? Hoe implementeren we CLIL in ons curriculum? Didactiek en lesmateriaal; de deelnemers leren tijdens deze workshop de theorie achter de natuurlijke taalverwerving, krijgen inzichg in welke leer strategieën leerlingen gebruiken. Hoe kunnen we dan ons lesmateriaal anders inzetten en benutten? Taalbeleid; deze workshop geeft inzicht in het schrijven van een taal beleidsplan en leerplan. Hoe geven we vorm aan internationalisering? Hoe benutten we onze samenwerkingsverbanden? Coöperatief leren; de deelnemers leren coöperatieve activerende werkvormen op een juiste manier in te zetten zodat alle leerlingen betekenis vol kunnen leren en presteren en van elkaar kunnen leren. Hoe zorg ik ervoor dat iedereen betrokken is en leert? Hoe zorg ik ervoor dat elke leerling het beste tot zijn recht komt? Alle workshops kunnen natuurlijk op maat worden gemaakt voor de verschillende onderwijsconcepten.